Moltes gràcies per adherir-te a la plataforma masriera

Gràcies per donar suport al manifest de la Plataforma Masriera. Impulsant tots i totes plegades la plataforma aconseguir l’objectiu de fer el Taller Masriera un centre de barri de gestió cívica, un espai dinamitzador de la vida associativa i cultural del barri, al servei de les activitats populars, de les arts escèniques, de les iniciatives per al jovent i la gent gran i dels projectes que se’n derivin i puguem compartir amb la ciutadania.

També pots participar activament al Grup Impulsor o inscriure’t al nostre newsletter per rebre més informació,