Comunicat sobre el Procés Participatiu

Plataforma Masriera
IMG_9409

El 22 de març de 2023 a la seu del Districte de l’Eixample es va realitzar la darrera reunió del Procés participatiu sobre els Futurs usos del Taller Masriera on es van presentar els dos Projectes: Un Ateneu Centre Cultural i Social vinculat a les Arts Escèniques presentat per la Plataforma Masriera i una proposta d’Ateneu Cívic i Cultural / Biblioteca presentat per l’Ajuntament de Barcelona. La primera, una proposta del barri sense línia de finançament desenvolupada i la segona, la proposta municipal, amb el finançament del Consorci de Biblioteques. La sessió va acabar doncs, amb una discussió encesa, ja que la visió del veïnat i la majoria aclaparadora dels assistents era la de preservar l’ús de les arts escèniques del Teatre Studium, a més de les diferències de concepció sobre el que hauria de ser un Ateneu.

El 3 d’abril es va reunir la Comissió de Seguiment per acordar una acta de la reunió i un informe dels resultats de les tres sessions realitzades. Finalment només s’ha fet pública l’acta que reflexa la gran polarització i disparitat d’opinions i finalment no s’ha publicat l’Informe de Resultats, reconeixent com a única conclusió de la reunió una necessitat de continuar els debats en una segona fase. Una vegada més s’ha demostrat en les tres sessions realitzades que, en un barri sotmès a múltiples tensions de Gentrificació que amenacen la seva supervivència, la necessitat social de generar comunitat i que el dèficit d’equipament més reclamat sigui precisament el d’un Ateneu Centre Cultural i Social, mentre que la reivindicació del trasllat i ampliació de la Biblioteca sigui una proposta bàsicament municipal.

Una de les frases més eloqüents recollides a l’acta de la reunió diu així: “Sembla que el procés ha donat un gir, hem parlat de la memòria, de la necessitat d’equipaments i mai ha sortit com proposta majoritària una biblioteca”. Així doncs perquè estem parlant de Biblioteca? Sembla evident que aquesta proposta té a veure amb el fet que l’ajuntament no ha volgut trobar cap opció alternativa per al finançament d’aquest equipament més que el que ofereix el Consorci de Biblioteques de Barcelona. El fet de que no hi hagin fons en el pressupost municipal de cultura per destinar-los a un equipament cultural i social de proximitat, vinculat a les arts escèniques, com ara aquest Ateneu que reclamem pel nostre barri, no deixa de ser una carència en el programa cultural de la ciutat. Un equipament amb una proposta singular que preservaria l’espai i la memòria viva lligada al Teatre Studium, permetent ampliar el circuit d’exhibició de les sales de format mitjà i donant una oportunitat a projectes de creació artística participativa i comunitària desenvolupats per entitats i grups informals amateurs, especialment en un barri on ara mateix ja existeixen múltiples agents educatius i potencials dinamitzadors en el terreny de les arts escèniques.

Un altre dels conceptes mal utilitzats a la presentació del projecte municipal és el de la polivalència, per justificar la conversió de la platea i l’anfiteatre del Teatre Studium en una sala de lectura. Un error de plantejament, ja que la polivalència només és efectiva entre els usos que poden ser afins, com el teatre, el cinema, els concerts o les conferències. Transformar la sala del teatre en una sala de lectura dins del programa d’una biblioteca és condemnar a la desaparició els usos que són reclamats per a un Ateneu. Finalment cal afegir que el resultat del projecte de Biblioteca presentat pel Consorci, no té cap excel·lència que pugui aportar una millora dels espais diàfans i lluminosos que actualment ja té la Biblioteca Sofia Barat.

En definitiva la Plataforma Masriera manté la seva confrontació amb la proposta municipal i vol plantejar la necessitat de revisar aquest projecte de Biblioteca des dels punt de vista de la coherència del programa i de la seva adequació a la preexistència del Teatre Studium. Si més no, reclamem l’obertura de dues línies de debat: 1/ La conveniència o no del programa de la Biblioteca, valorant l’opció de situar la sala de lectura com annex a la Biblioteca, en una planta superior, o bé la recerca d’un altre emplaçament alternatiu per a la Biblioteca més adequat al programa funcional d’una biblioteca. 2/ La recerca d’un programa de finançament cultural que impliqui als Ateneus i en aquest cas a les Arts Escèniques com a espai de gestió municipal i comunitària, que doni suport a les escoles públiques i privades, a l’impuls dels grups amateurs i de les petites companyies, i estableixi els vincles del veïnat amb la cultura, la memòria, comptant com a principal actiu el patrimoni del Teatre Studium.

També et pot interessar

Estigues connectat