Hem
guanyat
el taller
masriera

comunicat sobre el procés participatiu

El 22 de març de 2023 a la seu del Districte de l’Eixample es va realitzar la darrera reunió del Procés participatiu sobre els Futurs usos del Taller Masriera on es van presentar els dos projectes: un Ateneu Centre Cultural i Social vinculat a les Arts Escèniques presentat per la Plataforma Masriera i una proposta d’Ateneu Cívic i Cultural / Biblioteca presentat per l’Ajuntament de Barcelona. La primera, una proposta del barri sense línia de finançament desenvolupada i la segona, la proposta municipal, amb el finançament del Consorci de Biblioteques. La sessió va acabar doncs, amb una discussió encesa, ja que la visió del veïnat i la majoria aclaparadora dels assistents era la de preservar l’ús de les arts escèniques del Teatre Studium, a més de les diferències de concepció sobre el que hauria de ser un Ateneu.

El 3 d’abril es va reunir la Comissió de Seguiment per acordar una acta de la reunió i un informe dels resultats de les tres sessions realitzades. Finalment només s’ha fet pública l’acta que reflexa la gran polarització i disparitat d’opinions i finalment no s’ha publicat l’Informe de Resultats, reconeixent com a única conclusió de la reunió una necessitat de continuar els debats en una segona fase. Una vegada més s’ha demostrat en les tres sessions realitzades que, en un barri sotmès a múltiples tensions de Gentrificació que amenacen la seva supervivència, la necessitat social de generar comunitat i que el dèficit d’equipament més reclamat sigui precisament el d’un Ateneu Centre Cultural i Social, mentre que la reivindicació del trasllat i ampliació de la Biblioteca sigui una proposta bàsicament municipal.

Una de les frases més eloqüents recollides a l’acta de la reunió diu així: “Sembla que el procés ha donat un gir, hem parlat de la memòria, de la necessitat d’equipaments i mai ha sortit com proposta majoritària una biblioteca”. Així doncs perquè estem parlant de Biblioteca? Sembla evident que aquesta proposta té a veure amb el fet que l’ajuntament no ha volgut trobar cap opció alternativa per al finançament d’aquest equipament més que el que ofereix el Consorci de Biblioteques de Barcelona. El fet de que no hi hagin fons en el pressupost municipal de cultura per destinar-los a un equipament cultural i social de proximitat, vinculat a les arts escèniques, com ara aquest Ateneu que reclamem pel nostre barri, no deixa de ser una carència en el programa cultural de la ciutat. Un equipament amb una proposta singular que preservaria l’espai i la memòria viva lligada al Teatre Studium, permetent ampliar el circuit d’exhibició de les sales de format mitjà i donant una oportunitat a projectes de creació artística participativa i comunitària desenvolupats per entitats i grups informals amateurs, especialment en un barri on ara mateix ja existeixen múltiples agents educatius i potencials dinamitzadors en el terreny de les arts escèniques.

Un altre dels conceptes mal utilitzats a la presentació del projecte municipal es el de la polivalència, per justificar la conversió de la platea i l’anfiteatre del Teatre Studium en una sala d’estudi. Un error de plantejament, ja que la polivalència només és efectiva entre els usos que poden ser afins, com el teatre, el cinema, els concerts o les conferències. Transformar la sala del teatre en una sala d’estudi dins del programa d’una biblioteca és condemnar a la desaparició els usos que són reclamats per a un Ateneu. Finalment cal afegir que el resultat del projecte de Biblioteca presentat pel Consorci, no té cap excel·lència que pugui aportar una millora dels espais diàfans i lluminosos que actualment ja té la Biblioteca Sofia Barat.

En definitiva la Plataforma Masriera manté la seva confrontació amb la proposta municipal i vol plantejar la necessitat de revisar aquest projecte de Biblioteca des dels punt de vista de la coherència del programa i de la seva adequació a la preexistència del Teatre Studium. Si més no, reclamem l’obertura de dues línies de debat: 1/ La conveniència o no del programa de la Biblioteca, valorant l’opció de situar la sala d’estudi com annex a la Biblioteca, en una planta superior, o bé la recerca d’un altre emplaçament alternatiu per a la Biblioteca més adequat al programa funcional d’una biblioteca. 2/ La recerca d’un programa de finançament cultural que impliqui als Ateneus i en aquest cas a les Arts Escèniques com a espai de gestió municipal i comunitària, que doni suport a les escoles públiques i privades, a l’impuls dels grups amateurs i de les petites companyies, i estableixi els vincles del veïnat amb la cultura, la memòria, comptant com a principal actiu el patrimoni del Teatre Studium.

Barcelona 17 d’abril de 2023

Qui som

Fa anys que l’Associació de Veïns i Veïnes de la Dreta de l’Eixample, Òmnium Eixample i el Casal de Joves La Dreixa treballem per arribar a un acord amb l’Ajuntament. Ara fem un pas més i sumem esforços amb entitats i veïnat; impulsem la PLATAFORMA MASRIERA amb l’objectiu de fer del Taller un centre de barri de gestió cívica.

Perquè som entitats, veïns i veïnes i centres docents, però sobretot som ciutadans delerosos de veure renéixer aquest espai com a autèntic pol dinamitzador de la vida associativa i cultural del barri, al servei de les activitats populars, de les arts escèniques, de les iniciatives per al jovent i la gent gran i dels projectes que se’n derivin i puguem compartir amb la ciutadania.

Play Video

Què volem

Hem guanyat el Taller Masriera

Els veïns i veïnes, les entitats i els diferents agents del món de la cultura hem guanyat l’espai emblemàtic del TALLER MASRIERA de Bailèn 70.

El passat 2 de juliol de 2020, l’alcaldessa Ada Colau i el regidor del Districte Jordi Martí van anunciar l’adquisició del Taller Masriera, així com la seva voluntat per a què aquest edifici, catalogat com a patrimoni arquitectònic i cultural de la ciutat, esdevingui un nou equipament comunitari de proximitat.

Ara, un cop efectiva la recuperació del Taller Masriera, comença un nou període en el qual fer possible que aquest espai esdevingui un autèntic pol dinamitzador de la vida associativa i cultural del barri al servei de les activitats populars, de les arts escèniques, de les iniciatives per al jovent i la gent gran i, dels projectes que se’n derivin i puguem compartir amb la ciutadania.

Des del 2017 la Plataforma Masriera ha treballat per donar resposta a les necessitats i demandes dels agents culturals i veïnals del barri de la Dreta de l’Eixample i, amb l’objectiu de veure renéixer el Taller Masriera, que fou taller i estudi per a pintors, escultors i orfebres; espai de tertúlies, concerts i teatre.

La Dreta de l’Eixample té pocs equipaments públics de proximitat perquè, de sempre, les administracions havien considerat que era un barri amb pocs residents i que el seu nivell de vida no feia imprescindible una inversió pública com la d’altres barris. Però la Dreta de l’Eixample d’avui no té res a veure amb aquell barri senyorial on s’instal·laren els industrials del tèxtil a finals del s. XIX. Amb els temps, els canvis socioeconòmics han suposat un ajust substancial en els nivells de renda mitjana disponible de les famílies que hi viuen.

Certament, la Dreta de l’Eixample presenta una de les densitats d’habitants més baixes de la ciutat – moltes oficines, hotels, habitatges amb gent gran i sola- i que segueix perdent població a causa de l’expulsió de veïns i veïnes que han de deixar l’entorn que els ha vist néixer i créixer per l’incessant increment dels preus de l’habitatge -especulació i allotjament turístics desbocats- però, també, hi contribueix sens dubte la manca de dotacions públiques que hi fan la vida encara més difícil.

Per tant, en un entorn amb dèficits d’equipaments públics i on no hi ha solars disponibles, el Taller Masriera és una gran OPORTUNITAT de les que no es poden deixar perdre. Els dèficits del nostre barri en matèria d’equipaments i centres cívics fa especialment convenient i urgent un espai de trobada del veïnat -joves, grans i més grans- lloc d’intercanvis i sinergies de les entitats que vetllen per recuperar el pols abans que sigui massa tard: un Ateneu al Taller Masriera.

Crida a la constitució del Grup Impulsor

Des de la Plataforma Masriera volem bastir, dins un marc integrador ampli, una cooperació comunitària, tant publica com privada, capaç de sostenir i finançar les activitats que ens permetin un model de gestió cívica. Per aquest motiu, cridem a les entitats i persones signants del Manifest a constituir un Grup impulsor de l’Ateneu Taller Masriera. L’objectiu primer d’aquest Grup impulsor serà el de definir l’accessibilitat i el condicionament de l’edifici actual, la posada en marxa immediata de visites comentades i d’activitats, la creació de grups de treball i la definició del model de gestió del futur equipament.

Plataforma Masriera
Setembre 2020

Vols adherir-te a la plataforma Masriera?

  •  
  •